Език:

Търсене

Пълна техническа поддръжка - без заплащане на труд и материали

  • Сподели:
post-title

Ремонтът и поддръжката на обитаваните сгради, независимо от какъв тип, изисква внимание и професионален подход. Затова ние искаме да Ви осигурим спокойствие и сигурност. Точност, коректност и качествено извършени услуги са това, което всеки очаква да получи и това, което ние можем да Ви предложим.

 

Само за 2 (ДВА) лв на месец на апартамент, получавате пълна поддръжка на сградата без заплащане на труд и консумативи*.

 

Ние имаме ангажимент за регулярни (седмично-месечни) огледи и констатирани необходими ремонти от представител на Техническа поддръжка на Професионален Домоуправител Русе ЕООД;


Всчики огледи и констатации в Етажната собственост са безплатни!!!

 

По решение на общото събрание е възможно сумите да бъдат заплатени от

ФРО "Фонд ремонт и обновяване", без да се налага увеличаване на сумите за месеца;

 

Ние ще се грижим за цялостната поддръжка на сградата като вкючим и всички консумативи. Нашата цел е пълна прозрачност при поддръжката на сградата.

 

Поддръжката включва (БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУД И КОНСУМАТИВИ-МАТЕРИАЛИ):

 

- Смяна на счупени, износени или развалени ключове за осветление, стълбищни автомати и ремонт осветителната инстлация;

- Смяна на всички видове крушки в Етажната собственост;

- Привеждане в ред на стърчащи кабели;

- Изолиране на оголени и опастни кабели;

- Монтаж и демонтаж на съоражения;

- Ремонт на входна врата

- Ремонт на врата към мазите;

- Ремонт врата към покривните помещния;

- Ваденето на ключове по 1 бр за апартамент са за наша сметка при смяна на патрон;

- Регулиране на апарат входна врата;

- Поправка на прозорци – дребни дърводелски услуги

- Профилактика;

- Други услуги – възложени с възлагателен протокол и ценова оферта.

 

Извършваме пълен набор от дейности в обслужването по ремонт и поддръжка. Утвърдени като надежден и сигурен партньор, ние се стремим към качество на дейносттите, изпълнени ефективно и в уговорен срок.

 

Всички услиги се изпълняват с протокол за първоначално състояние на обекта и се предават задължително с протокол за извършената работа. Задължителен участник в пртокола е живущ от входа, който констатира началното състояние на обекта и потвърждава за извършеният ремонт.

 

* в услугата не се включват: ремонт на покрив, ремонт на щрангове, ремонт на канали, боядисване и освежаване на входа, подмяна на осветление и други ремонти, които не са техническа поддръжка. 

 

Цветелин Цонев

Цветелин Цонев