Език:

Търсене

АДУЕС

adues
 

 

В стремежа ни да продължим напред и да се развиваме станахме част от Асоциацията на дружествата управляващи етажна собственост. АДУЕС е първата по рода си асоциация на дружествата управляващи етажна собственост в България.

Отчитайки голямата динамика в сектора и слабо регулираната среда, в която работят дружествата, управляващи етажната собственост, АДУЕС ще търси баланс между потребителите и браншовите представители за по-голяма сигурност, по-високо качество на предлаганите услуги и ясни регулации на пазара.

Асоциацията ще се бори и с липсата на ангажираност и отговорност сред живущите в сградите чрез максимално информиране за правата и задълженията в рамките на етажната собственост.

При общо 1 860 000 сгради в режим на етажна собственост в България, или 47% от всички жилища у нас, асоциацията е на мнение, че трябва да се обърне сериозно внимание върху проблема чрез: промени в Закона за управление на етажната собственост, които да включат активно всички собственици в управлението, чрез сдружаването им; задължителна паспортизация на старите сгради, както и информационна кампания за правата и задълженията на собственици при участието в управлението на сгради в режим на етажна собственост

АДУЕС си поставя смелата цел да работи в посока изсветляване на сектора. Основна дългосрочна цел пред асоциацията е въвеждането на единен регистър на юридическите лица, изпълняващи дейности по професионално управление.

За повече информация : https://adues.bg/