(+359) 0895 65 64 22 гр. Русе, ул. Муткурова 40, бл. Мелник office@domoupravitel.info

Професионален Домоуправител

Ние сме най- голямата фирма за поддръжка на сгради в режим на Етажна собственост в гр. Русе

Управление на имоти

Под “управление на имота” ще се разбира, че Професионален Домоуправител – Русе , ще замести собственика в неговите права и задължения в качеството му на наемодател при отдаване на имотите под наем.

Недвижими имоти

Помагаме на нашите клиенти с всичко необходимо при покупка, продажба или наемане/отдаване на имот.

Професионален Домоуправител - гр. Русе

Като най-голямата фирма в гр. Русе обслужваща сгради в режим на Етажна собственост желаем да Ви запознаем с предлаганите от нас услуги:

  • Всички задължения, касаещи Домоуправителя – водене ндомова книга, провеждане на общите събрания, изготвяне на съответната документация /протоколи/, организиране на ремонтите в общите части и всички останали казуси и ситуации касаещи управлението на етажната собственост и други;
  • Всички задължения, касаещи Касиера – Събиране на ежемесечните такси от живущите във входа, прецизно водене на документацията, ежемесечни справки за задължения към етажната собственост, справки за направени разходи от касата на входа и други;
  • Други услуги, които предлагаме – съдействие при събиране на стари задължение, прозрачност при управлението на бюджета на входа, подобраяване на събираемоста на ежемесечните вноски, надеждно и качествено организиране на подобренията и поддръжката на общите части, опит при разрешаване на различни възникнали казуси и проблеми и други;

Кои сме ние: Ние сме най- голямата фирма за поддръжка на сгради в режим на Етажна собственост в качеството си на Професионален Домоуправител. Нашата основна цел е да превръщаме входовете в по добро място за живеене без досадните междусъседски вражди и проблеми! Приятелското отношение е наш основен приоритет!

Наши приятели са над 6000 домакинства и над 100 бизнес обекта в гр. Русе.

Бъдете нашите нови приятели:)


АДУЕС

В стремежа ни да продължим напред и да се развиваме станахме част от Асоциацията на дружествата управляващи етажна собственост. АДУЕС е първата по рода си асоциация на дружествата управляващи етажна собственост в България.

Отчитайки голямата динамика в сектора и слабо регулираната среда, в която работят дружествата, управляващи етажната собственост, АДУЕС ще търси баланс между потребителите и браншовите представители за по-голяма сигурност, по-високо качество на предлаганите услуги и ясни регулации на пазара.

Асоциацията ще се бори и с липсата на ангажираност и отговорност сред живущите в сградите чрез максимално информиране за правата и задълженията в рамките на етажната собственост.

При общо 1 860 000 сгради в режим на етажна собственост в България, или 47% от всички жилища у нас, асоциацията е на мнение, че трябва да се обърне сериозно внимание върху проблема чрез: промени в Закона за управление на етажната собственост, които да включат активно всички собственици в управлението, чрез сдружаването им; задължителна паспортизация на старите сгради, както и информационна кампания за правата и задълженията на собственици при участието в управлението на сгради в режим на етажна собственост

АДУЕС си поставя смелата цел да работи в посока изсветляване на сектора. Основна дългосрочна цел пред асоциацията е въвеждането на единен регистър на юридическите лица, изпълняващи дейности по професионално управление.

За повече информация : https://adues.bg/

Карта за отстъки

От началото на месец ноември 2016 година ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ Русе започва предлагането на уникален продукт – Клиентска карта за отстъпки.

Абонаментно почистване

Ако искате вашият дом/офис да е винаги чист и уютен, то нашите почистващи услуги са идеалното решение за вас. Всеки път, когато вашият дом или офис имат нужда от безупречно почистване, ние сме готови да ви помогнем.

Аварийна група

Разполагаме с денонощна аварийна група и приемаме сигнали по всяко едно време от нашите клиенти.

EU GDPR
Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от Професионален Домоуправител дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.
Уважаеми живущи,

във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) от 28.05.2018г и цел подобравяне на обслужването на сградите Ви уведомяваме, че предстои въвеждане на електронна система „DomoES” за обработка на всички видове документи и дейности по управеление на етажната собственост. Използването на този вид електронна система е изключилно полезна както за Вас така и за нас. Основните преимущества:
  1. Въвеждането на КЛИЕНТСКИ НОМЕР на всеки един апартамент/клиент/. Този номер Ви дава възможност да проверявате вашите задължения в интернет по всяко едно време. Ще имате възможност за заплащане на таксите по електронен път: EasyPay, E-pay, PayPal, Кредитни и дебитни карти, банкови преводи и др. За хора, които не обитават имотите си : друго населено място или чужбина ще имат възмоност във всеки един момент да получат информация за управлението на входа и разходите по него както и да заплащат дължимите от тях суми.
  2. Електронна Домова книга - в нея ще бъдат вписани всички живущи, членовете на техните домакинства, телефон за контакт , големина на имота и процент идеални части. Промените по нея ще могат да бъдат правени и по електроннен път. Ще имате възможност сами да вписвате всички настъпили промени. Промени по собственост или промяна на наематели или ползватели.
  3. Електронна касова книга - При всяко плащане от ваша страна ще получвате касов бон в който ще бъде описано за какво плащате всеки месец. В бона ще бъдат описани всички разходи и общата сума за вашето плащане. Съхранението на касовите бонове ви дава пълна прозрачност за всички ваши плащания.
  4. Мобилно приложение за телефон или таблет – нашето мобилно приложение ви дава пълна свобода при проверката и плащането на вашите ежемесечни такси. При заплащането през него ще получавате уникален код на посоченият от вас телфонен номер. Код, който ви гарантира, че сме получили вашата сума.

Задължения на домоуправителя

Домоуправителя или помощник-домоуправителя има следните ангажименти: да представлява сградата в режим на Етажна Собственост пред общински и държавни органи и институции; да организира, съобразно законовите изисквания, общи събрания на Етажната Собственост…

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост

Какво включват общите части при сгради с етажна собственост: земята, върху която е построена сградата, дворът; основите и външните ограждащи стени; разделителните зидове между жилищата…

Технически паспорт

“Технически паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация…